S

Sparring/rådgivning kan omfatte !

 1.  Sparring med ledelse/bestyrelse i aftalt forløb.

 2.  Mentor for kommende ledere/ledelse.

 3.  Udarbejdelse af handlingsplaner ledere/ledelse.

 4.  Udarbejde redskaber til styring af likviditet/pengestrøm.

 5.  Samarbejde med HR afdeling eller hjælpe med HR arbejde.

 6.  Forhandlinger med firmaets forsikringsselskab.

 7.  Aktiv styring for minimering af skader.

 8.  Udviklingen i det omkring liggende samfund.

 9.  Sparring omkring generationsskifte, salg eller overdragelse.

 10. Hvordan gøres firmaet salgbart – muligheder, ønsker og tidsplan

     for forløbet.

11. Bestyrelsesarbejde som professionelt medlem af ledelsen.

12. Sparring med firmaets pengeinstitut og revisor.

 

 

Børge Stoustrup | Mejerivej 12, 4900 Nakskov - Tlf: 23651729