S

De fleste der bliver udsat for skade, og det uanset tybe eller størrelse, står man på bar bund, med hvordan kommer vi videre.
 
• Hvordan kommer vi i gang med et overblik.
• Anmeldelse af skaderne.
• Opgørelse af løsøre/indbo.
• Indhentning af tilbud for reparation af bygninger.
• Opgørelse af driftstab.
Men uanset skadetype, så har de fleste behov for en uvildig sparring.

Stoustrup Consulting er klar med hjælp og rådgivning. 

De senere år er der kommet mange nye opgaver.
Herunder opgaver med ejerskifteforsikringsproblemer, brand, rør skader, fugt og indeklima problemer, hvor det er svært selv, at få fastsat hvad problemer er og hvorfor.

Arbejdet er rådgivning i forbindelse med forsikringsdækninger, tolkning af forsikringsbetingelser.
Her kommer jeg ind som skadelidtes rådgiver og sparringspartner.

Forhandling med forsikring og håndværker, hvor skadelidte mangler viden og tid til at forhandle, måske også kørt fast i jura junglen og forsikrings betingelser.

Der udarbejdes fugt, skaderapport og anmeldelse til forsikringsselskabet, ud fra de faktiske forhold, 
Børge Stoustrup | Mejerivej 12, 4900 Nakskov  | Tlf.: 23651729 | borge@stoustrup.dk